Dokument

Dokumenten är i PDF-format.
Du kan installera Adobe Reader gratis, adress på Länksidan.

2016

2016 oktober Medlemsinformation

2016 april Medlemsinformation

 

Anslutningsavtal:
Avtal fiberanslutning av bostadsbyggnad – Näs Hara Västra Tönnet
2015 maj Medlemsinformation

Ordinarie årsstämma den 10 maj 2015
Protokoll

Stadgar för fiberföreningen Näs-Hara-VTönnet ek.för.

Ansökan om medlemskap

Från ordinarie föreningsstämman den 2 juni 2014
Protokoll föreningsstämman
Verksamhetsberättelse