Om föreningen

Hej och välkommen till Fiberföreningen Näs-Hara-Västra Tönnet ekonomisk förening!

Kontakt: nhvt@outlook.com

Organisationsnummer: 769627-7602

Plusgiro: 712291-4
IBAN      SE 7095 0000 9960 1807 12 2914
BIC        NDEASESS

P1030334

Föreningens verksamhetsområde:
Byarna Näs, Hara, Anneberg och Västra Tönnet
I huvudsak mellan Rv 62 och Klarälven,
i söder från Kyrkhedens tätort, i norr till och med Stensnäs.
Väster om Rv 62 omfattning Långmon och fram till Östra Harasjön

Områdeskarta
(klicka på kartan och zooma)

Områdeskarta