Medlemskap

Medlem kan den bli, som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde.
Ansökan om medlemskap görs till styrelsen. Blanketten hittar du i Dokument.
Årsavgiften är 200 kr och gäller från 1/7 till 30/6.
Tillkommer insats 100 kr.

För dessa 200 kronor:
– Lämnar du in din anmälningsblankett med fastighetsuppgifter. Den utgör underlag för projekteringen av fibernätet.
– Betalar omgående din medlemsavgift. Eftersom föreningens styrelse arbetar ideellt utan arvode eller andra ersättningar, så går pengarna oavkortat till föreningens omkostnader.
– Pratar gärna med andra i byn, vilka ännu inte har förstått nyttan med fiber.
– Bidrar i övrigt i föreningsarbetet efter din förmåga. Vänta inte på styrelsen! De kan inte ensamma göra jobbet!