Styrelsen

Ordförande
Roland Bratt
0563-441 30

Sekreterare
Sture Jansson
0563-409 35

Ledamöter
Göran Norberg
070-398 97 50

Magnus Gerke
070-518 00 55

Maria Norberg
070-190 02 66

Stig Hedéen
0563-409 40

Thomas Kågström
070-544 36 13

Kassör och styrelsesuppleant
Emma Koskelainen
0704-862 361

skanna0002