I fortsättningen

 

Maj 2016
Beroende av bidragsbeslutet, bygga eller ta nya tag

April 2016
Beslut om bidrag

skanna0002

 

Jan/feb 2016
Beslut om bidrag (Länsstyrelsen)
Start byggnation