Detta har hänt

2017

11 mars
Hej alla!
Det har varit lite lugnt på fiberfronten, men nu börjar det hända en del.
På måndag  13-3 Kl 19.00 är det ett möte med Zitius och kommunen i Bergsängs skola om hur vi skall gå vidare med fiberbyggnaden utan bidrag . Det finns tydligen flera företag som är intresserade att bygga kommersiellt i vårt område. Ekshärads tätort är nu klart för byggnation med Fibergruppen.
Styrelsen kommer att vara representerad på mötet. Det är fritt om någon mer vill komma.

2016

December
Den 29 november hölls ett möte i Hagfors.
Det handlade om en kommersiell fiberutbyggnad i Hagfors kommun,
och om en kommunal utbyggnad av ett spridningsnät till de glesare kommundelarna (som ju vi tillhör).
Detta blir då med hjälp av s.k. ERUF-pengar, som kommunen kan söka.
Utbyggnadsetapperna av spridningsnätet är tre stycken.
Vår del ligger i etapp tre, och går från trakten av Sjögränd och upp på båda sidor av älven till Stackerud respektive Borg i vårt område.

Oktober
Att bygga fiber med hjälp av bidrag från Jordbruksverket gick ju inte – det beskedet fick vi i maj – och utsikterna att få bidrag i framtiden är minimala. Dem kan vi glömma.

Plan B har goda utsikter att lyckas bättre.
Hagfors kommun med Johnny Lövgren i spetsen, har i samverkan med Telia/Skanova och entreprenörer utarbetat en plan att bygga fiber på kommersiell basis, ungefär som man har gjort i tex Hagfors.
Det här fibernätet kommer att byggas från Loffstrand och kommungränsen i norr, och söderut på båda sidor om älven.
Mer information om byggnationen beräknar vi att kunna ge i början av december.

Du som fastighetsägare kommer att få erbjudande och kunna ansluta dig, när planerna är helt klara.
I det här arbetet är fiberföreningen engagerad, och kommer att vara en kontaktpart mellan medlemmarna och entreprenören hela vägen fram till att nätet är byggt.

Därför behöver du vara medlem i Näs-Hara Västra Tönnet Fiberförening!
Under juli månad tog vi in medlemsavgiften för verksamhetsåret 2016.
Har du glömt att betala? I så fall, sätt in avgiften nu (200 kr)!

Är du ny medlem? Då behöver du också betala insatsen, dvs 100 kr utöver den årliga medlemsavgiften.
Var tydlig med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Ha det bra! Styrelsen
(den här informationen har också skickats och delats ut i brevlådorna.
Läs den här: Medlemsutskick-okt 2016)

 

22 maj
Ordinarie föreningsstämma

26 april
Nu jobbar vi vidare, trots det negativa bidragsbeslutet i denna omgång.
1.
Årsmötet hålls som vanligt.
Datum är den 22 maj kl 17.00.
Platsen är Kulturhuset i Hara. Se kommande annons i Veckobladet.

2.
Medlemsinformation om vad som kommer att hända, delas ut i alla brevlådor de närmaste dagarna. Du kan också läsa bladet här: 2016 april Medlemsinformation

11 april
Hej alla som trodde på fiberbidrag , det blev inget av med detta.
Vi har för få anslutningar för att kunna konkurrera om bidragspengarna den här gången.
En väg till lösning är att diskutera ett samgående med andra för att få ett större område.
Styrelsen träffas den här veckan för  att utarbeta en plan.
Mer information kommer på den här sidan och via flygblad så snart som möjligt.

22/5
Ordinarie föreningsstämma.
Ny kassör: Emma Koskelainen.
Föreningen söker lösningar på utbyggnad med eller utan bidrag från Jordbruksverket.

13/4
Styrelsemöte, där representanter från östra sidan älven – området från Stackerud till Yggenäs – var inbjudna. Olika alternativ diskuterades; sammanslagning av föreningarna, en kommersiell lösning etc.
Ett möte med kommunen kommer snart.

11 april 2016
Så kom då bidragsbeslutet. Tyvärr fick vi inget.
Läs Länsstyrelsens meddelande här.
Vi har för få anslutningar för att kunna konkurrera om bidragspengarna den här gången.
En väg till lösning är att diskutera ett samgående med andra för att få ett större område.

Vintern 2015-16
Sedan vi skickade in ansökan om bidrag har det inte hänt så mycket.
Jordbruksverket har inte blivit klart med hur bidragen skall hanteras.
Styrelsen har bevakat ansökningsförloppet, med ständigt samma besked: Vänta!
Vissa formalia med Jordbruksverket, Boverket m.fl. har genomförts.
Nu väntar vi på besked i början av april.

Vecka 38
Kompletterande uppgifter i bidragsansökan är inskickade.

Vecka 36
Ändrade bidragsförutsättningar från Jordbruksverket och beslut tidigast jan/feb 2016!

26/8 Styrelsemöte
Avtalet med Fibergruppen är klart för underskrift.
“Fiber”-skyltar har beställts till varje fastighet.
Medlemsutskick med information i alla brevlådor.

22/7 Styrelsemöte
Personliga besök fick ytterligare några medlemmar att öppna sina brev.
Nu har vi ca 58 anslutningsavtal. Det räcker bra för byggstart.
Starta processen!

9/7 Styrelsemöte
Efter påminnelsebrev återstår ännu ett antal svar från föreningsmedlemmar.

24/6 Styrelsemöte
Långt ifrån alla har orkat svara på avtalsbrevet
(20 av 70 st vet inte vad de vill)

2/6 Anslutningsavtal har skickas ut
Du har fått två exemplar av anslutningsavtalet.
Skriv under båda och returnera till föreningen senast den 18/6.

27/5 Styrelsemöte
Anslutningsavtalet, utskick m.m.

10/5 Stämma och extrastämma
1. Vid den ordinarie stämman fick vi en delvis förändrad styrelse. (Se under “Styrelsen”)
2. Vid extrastämman fattade föreningen beslut om utbyggnad av fibernät under vissa förutsättningar;
I anbudet ligger en maxkostnad på 18800 kr vid 60 medlemmar och 50 % bidrag, samt försäljning av nätet direkt efter driftstart. Vid fler anslutna sjunker kostnaden och vid färre stiger den.
I avtalet vi kommer att skriva, läggs följande förutsättningar in:
– max 20000 kr/fastighet dvs tillräckligt många fastigheter måste välja att ansluta sig
– beviljat bidrag på 50 %.
– Ingen byggstart innan bidragen beviljats.

21-29/4 Utvärdering
Anbuden öppnades och utvärderades.
Endast ett anbud uppfyllde våra skall-krav i anbudsförfrågan.
Detta anbud kommer extrastämman att ta ställning till den 10 maj.

20/4 Sista anbudsdag
Tre anbud hade kommit in

20/3 Annonsering
Anbudsförfrågan lades ut  för offentlig upphandling.

11/3 Styrelsemöte
Färdigställande av förfrågningsunderlaget på totalentreprenad.

26/2 Samrådsmöte i Uddeholm
Alla aktiva fiberföreningar i Hagfors kommun var inbjudna på initiativ av Sunnemo fiberförening. Roland och Sture deltog.
Syfte: Att undersöka intresset för att föreningarna gemensamt upphandlar Kommunikationsoperatör och Tjänsteleverantör, och i så fall bilda en arbetsgrupp för detta.
Vi i Hara-Näs-Västra Tönnet Fiberförening har valt att inte medverka i ett sådant samarbete, eftersom vi arbetar för att få en totalentreprenad på grävning, fibrering, anslutning och kommunikationsoperatör (vilken sannolikt blir Telia eller Zitius).
Därefter ska varje hushåll/abonnent själv få välja tjänsteleverantör och omfattning på sitt abonnemang.

23/2 Styrelsemöte
Arbete med förfrågningsunderlag på en totalentreprenad.

27/1 Möte med FiberGruppen AB (i kommunalhuset Ekshärad)
Alla fiberföreningsstyrelser var två dagar i följd inbjudna till informationsträffar med Fibergruppen AB den 27/1, och Relacom den 26/1 (se nedan) om deras erbjudande som fiberbyggare.
FiberGruppen har ett nära samarbete med Skanova och ÖppenFiber (Telia)
Båda företagen kan åta sig helentreprenad, alternativt valda delar.
Tidigare arbeten är tex i Nora.
(bilderna är klickbara)

xP1060737  xP1060740   xP1060734

26/1 Möte med Relacom
Även Relacom kan åta sig helentreprenad, alternativt valda delar.
Tidigare arbeten är tex Östra Ämterviks fiber.

zP1060733   zP1060732

 

12/1 Styrelsemöte

___________________  – 2014  _______________________

8/12 “Fibergruppen.se” – information i Sunnemo
Roland och jag var på ett intressant möte med Fibergruppen i går i Sunnemo.
Roland har skrivit en bra sammanfattning om mötet i Gästboken på vår
hemsida.
Titta på den så får ni en snabb information om Fibergruppen.
Stig

3/12 Medlems- och informationsmöte
Information om fiberplanerna, Kulturhuset, Hara
“vad har hänt?” “vad kommer att hända?” “tidsplan för fiber” “vad kostar det?”
Totalt 16 personer var närvarande. Det kunde har varit flera, eftersom mötet handlade om det aktiva arbete, som ligger framför föreningens medlemmar med projektering, finansiering och byggnation.
Se bildspelet här

24/11 Styrelsemöte

6/11 Medlemsmöte i Sunnemo Fiberförening
Sunnemo Fiberförening bjöd in till stormöte för boende i Sunnemo. Plats, Sunnemo Folkets Hus. Även representanter i Näs-Hara-VTönnet Fiberförening var välkomna.

Ordförande Anders Johansson gav en gedigen lägesrapport över punkterna:
Vad har hänt?
När får vi fiber? Tidplan,
Vad kostar det?, Kan jag tjäna på att ha fiber?
Ett tjugotal nya medlemmar anmälde sig efter mötet. 

3/11 styrelsemöte
Föreningen har idag 53 medlemmar.
Vi saknar ansökningsblanketten från några personer; ett antal har ännu inte betalat sin medlemsavgift. Bättring tack!
Fiberföreningens hemsida är under upparbetning.

16/10 möte med byNet AB
G:a Kommunalhuset, Kyrkheden. Samtliga kommunens fiberföreningar var inbjudna.
Information av byNet om sitt helhetskoncept för fiberbyggnad.
Kort info av Göran Eriksson, kommunen.

De aktiva fiberföreningarna bildar en paraplyorganisation med en representant från varje fiberförening.
Uppgift: Bl.a. att ta in offerter/avtal från Skanova och byNet (+någon mer, tex Eltel).

15/10 styrelsemöte

22/9 styrelsemöte

8/9 styrelsemöte

18/8 styrelsemöte

1/7 styrelsemöte

2/6 Ordinarie föreningsstämma

27/5 styrelsemöte

6/5 styrelsemöte

16/4 styrelsemöte

9/4 möte med Veckobladet

7/4 styrelsemöte

17/3 styrelsemöte

10/3 styrelsemöte

17/2 styrelsemöte

5/2 konstituerande av Fiberföreningen Näs-Hara-V.Tönnet ekonomisk förening

8/1 styrelsemöte

27/11 2013 styrelsemöte

6/10 2013 Möte med Göran Eriksson, Johnny Lövgren, Hagfors kommun

25/9 2013 Ekshärads sockengrupp, informationsmöte