Därför fiber

Varför ska vi bygga bredbandsfiber i Näs, Hara och Västra Tönnet?

Jo, samhället är mitt i ett teknikskifte!
Mer och mer information – och allt snabbare – ska gå via internet.
Kommun, vård, myndigheter, företag mm. förväntar sig att vi kan kommunicera via nätet.

Den här utvecklingen kommer vi inte ifrån.
Vi kan välja att stå kvar – eller anpassa oss och utnyttja de möjligheter som erbjuds.

Men det är värre än så: Om vi väljer att inte göra något, så har vi snart enbart mobila lösningar att tillgå.
Det gamla kopparnätet med fast telefoni är avskrivet och avvecklas successivt, även här hos oss.

För fast förbindelse finns bara fiber som alternativ! Och bredbandsfiber klarar både telefon, TV och internet.
Mobila alternativ är som det låter, bra att ha för mobila apparater. Men för fasta förbindelser räcker de inte till, varken i hastighet eller i pålitlighet.

Du väljer hur du och din hemby står sig i konkurrensen i framtiden!